Casella di testo: LOGOSARDIGNA.SAR
Pergamena 2: Abbonamentu
Pergamena 2: Chie semus
Pergamena 2: Facebook Logosardigna Logos
Pergamena 2: Facebook Logosardigna Logo
Pergamena 2: You Tube Logosardigna 
Pergamena 2: preguntas@logosardigna.it

 

VOCABULŕRIU

de

Toninu Rubattu

 

ITALIANU—SARDU

dae sa A a sa L

 

ITALIANU SARDU

dae sa M a sa Z